Φορολογία 2014 issue thumbnail

Φορολογία 2014

Εκδότης: Prosvasis Εκδόσεις
Συγγραφείς: Επιστημονική ομάδα Prosvasis
ISBN: -
Ημερομηνία: 18/2/2014
Φορολογία 2014
30,00 €
ΑΓΟΡΑ
  Μάθετε πως να κάνετε ΔΩΡΟ το έντυπο/συνδρομή. Δείτε πως  
Προεπισκόπηση
Διαθέσιμο για: Win | Mac | iPhone | iPad | Win8 | Android


Score:  (Customer Ratings: )
 
Περιλαμβάνει κωδικοποιημένους τους παρακάτω νόμους, όπως ισχύουν σήμερα, μέχρι και τους τελευταίους φορολογικούς νόμους Ν.4223/2013 (ΦΕΚ 287/Α’/31.12.2013) και Ν.4224/2013 (ΦΕΚ 288/Α’/31.12.2013), δηλαδή: Ν.2238/1994 - Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος στην τελική του μορφή (πριν την κατάργησή του), ο οποίος ισχύει για τις δηλώσεις που αφορούν το οικονομικό έτος 2014. Ν.4172/2013 - Νέος Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος Ν.4093/2012, άρθρο πρώτο, παρ. Ε, υποπαρ. Ε1 - Κώδικας Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών Ν.1809/1988 - Φορολογικοί Μηχανισμοί (Φ.Τ.Μ.) Ν.4174/2013 - Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας Ν.2859/2000 - Κώδικας Φόρου Προστιθέμενης Αξίας Ν.4223/2013 - Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων
Video not available for this book

This book has no reviews