ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ, ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ issue thumbnail

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ, ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Εκδότης: AKAKIA Publications
Συγγραφείς: ΕΛΕΝΗ Ν. ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΜΑΡΙΑ Γ. ΨΑΛΤΑΚΗ
ISBN: 978-1-909550-81-0
Ημερομηνία: 21/3/2014
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ, ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
9,99 €
ΑΓΟΡΑ
  Μάθετε πως να κάνετε ΔΩΡΟ το έντυπο/συνδρομή. Δείτε πως  
Προεπισκόπηση
Διαθέσιμο για: Win | Mac | iPhone | iPad | Win8 | Android


Score:  (Customer Ratings: )
 
Η πρωτοφανής οικονομική κρίση από την οποία δοκιμάζεται σκληρά η ελληνική κοινωνία τα τελευταία έτη, αναμένεται να έχει αλλάξει εν πολλοίς τις συνήθειες και τον τρόπο ζωής, όπως και τις αντιλήψεις του μέσου πολίτη, τη φιλοσοφία του για το τρίπτυχο "οικονομία-κοινωνία-περιβάλλον", τις προτεραιότητές του και τους στόχους του. Ενδιαφέρον είναι να διερευνηθεί αν η ανταπόκρισή του είναι η αδιαφορία για το περιβάλλον με πρόκριση της επιβίωσης και του προσωπικού του συμφέροντος, ή αν καθιστώντας την κρίση "ευκαιρία" στοχεύει, με μακροπρόθεσμη προοπτική, σε αμοιβαίο όφελος του ιδίου και της κοινωνίας.

Βασισμένη σε έρευνα ερωτηματολογίου με 1900 συμμετέχοντες εντός της ελληνικής επικράτειας (Αττική, υπόλοιπη Στερεά Ελλάδα, Κεντρική Μακεδονία, Κρήτη, Ηπειρος, Βόρειο Αιγαίο) και εκτός αυτής, η μελέτη επιχειρεί την αποτύπωση και τη διερεύνηση της σύνδεσης περιβάλλοντος και κοινωνικοοικονομικων αιτίων και επιπτώσεων, ή αλλιώς της σύνδεσης περιβαλλοντικών και κοινωνικοοικονομικών παραμέτρων. Επιχειρεί τη διαμόρφωση "ειδικού περιβαλλοντικού βαρόμετρου", δεδομένης της υφιστάμενης οικονομικής κρίσης, για τις αντίστοιχες τάσεις και διαφαινόμενες προοπτικές στην Ελλάδα και διεθνώς.

Ομάδα - στόχο του ερωτηματολογίου αποτέλεσαν οι μέσοι πολίτες, δηλαδή εκείνοι με μορφωτικό επίπεδο ικανό (τουλάχιστον δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης) και ηλικία που να αντανακλά την ελάχιστη απαιτούμενη εμπειρία ζωής, ώστε να είναι σε θέση να θεμελιώσουν αξιόπιστη άποψη βάσει της παρατιθέμενης θεματολογίας.

Η μελέτη αναπτύσσεται σε δύο μέρη, θεωρητικό και εμπειρικό, με γενικά συμπεράσματα αντί επιλόγου, με σκοπό την ορθή κατά περιεχόμενο διάρθρωσή της και την καλύτερη κατανόηση στη σταδιακή παρακολούθησή της.

Το πρώτο μέρος πραγματοποιήθηκε βάσει βιβλιογραφικής ανασκόπησης ενώ το εμπειρικό ερευνητικό υλοποιήθηκε με την χρήση του ερωτηματολογίου.

Το Α΄μέρος (κεφ. 1-3) περιλαμβάνει το εννοιολογικό περιεχόμενο και τις θεωρητικές προσεγγίσεις, καθώς επίσης και την ιστορική ανασκόπηση στο θέμα της σχέσης "οικονομία-κοινωνία-περιβάλλον" με αναφορά στη διεθνή εμπειρία και εστιασμό στην περίπτωση της Ελλάδας.

Το Β΄ μέρος (κεφ. 4-9) περιλαμβάνει την εμπειρική και ερευνητική διαδικασία, με την παράθεση του ερωτηματολογίου, την ανάλυση των ερωτήσεων με αναφορά στις επιδιώξεις και τους στόχους που εξυπηρετούν, τη συλλογή ενδεικτικών πρωτογενών απαντήσεων, τη στατιστική ανάλυση και τα συμπεράσματα που εξάγονται, την επισκόπηση απαντήσεων και βασικές διαπιστώσεις και ερμηνεία απόψεων,όπως και την ανάδειξη της διαμόρφωσης νέων τάσεων.
Video not available for this book

This book has no reviews