Μεσαιωνική και Νεότερη Ιστορία Β΄ Γυμνασίου issue thumbnail

Μεσαιωνική και Νεότερη Ιστορία Β΄ Γυμνασίου

Εκδότης: Εκδόσεις Κέδρος
Συγγραφείς: Κωνσταντίνος Μπέλσης
ISBN: 960-04-3295-3
Ημερομηνία: 13/9/2010
Μεσαιωνική και Νεότερη Ιστορία Β΄ Γυμνασίου
9,90 €
ΑΓΟΡΑ
  Μάθετε πως να κάνετε ΔΩΡΟ το έντυπο/συνδρομή. Δείτε πως  
Προεπισκόπηση
Διαθέσιμο για: Win | Mac | iPhone | iPad | Win8 | Android


Score:  (Customer Ratings: )
 
Το βιβλίο Μεσαιωνική και Νεότερη Ιστορία είναι ένα συμπληρωματικό διδακτικό υλικό για το νέο σχολικό εγχειρίδιο της Β’ Γυμνασίου. Απευθύνεται στον μαθητή και στον εκπαιδευτικό και επιχειρεί να παρουσιάσει με εύληπτο και κατανοητό τρόπο την ύλη που περιλαμβάνεται στο σχολικό βιβλίο. Απώτερος στόχος είναι να παρουσιαστεί η ιστορική ανασύνθεση ως αποτέλεσμα τόσο της κριτικής επεξεργασίας πρωτογενών και δευτερογενών πηγών όσο και βιωματικής και διαθεματικής προσέγγισης της γνώσης.

Πιο συγκεκριμένα σε κάθε ενότητα περιλαμβάνονται:

* Καθορισμός των διδακτικών στόχων.
* Αφόρμηση και σύνδεση με τις προηγούμενες γνώσεις των μαθητών.
* Προσδιορισμός του περιεχομένου ιστορικών όρων.
* Οργάνωση του πληροφοριακού υλικού και ιστορική ανασύνθεση με ταυτόχρονη αξιοποίηση / ανάλυση του υποστηρικτικού υλικού (εικόνες, χάρτες, πρωτογενείς ή δευτερογενείς γραπτές πηγές)
* Απαντήσεις στις ερωτήσεις του σχολικού βιβλίου.
* Συμπληρωματικά κείμενα – ασκήσεις.
* Διαθεματική προσέγγιση της ενότητας, αξιοποίηση των πρόσθετων πηγών και προτάσεις για ατομικές ή ομαδικές εργασίες.
* Προτάσεις για σχέδια εργασίας με ομαδοσυνεργατική δράση (project) και παραπομπές σε δικτυακούς τόπους και σχετική βιβλιογραφία.
* Επαναληπτικά κριτήρια αξιολόγησης για κάθε κεφάλαιο και επίμετρο με βιβλιογραφία και δικτυακούς τόπους.

Ο Κωνσταντίνος Μπέλσης είναι φιλόλογος, πτυχιούχος της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών.
Video not available for this book

This book has no reviews