Επισκόπηση της νεότερης κυπριακής ιστορίας issue thumbnail

Επισκόπηση της νεότερης κυπριακής ιστορίας

Εκδότης: Εκδόσεις Ταξιδευτής
Συγγραφείς: Κωνσταντινίδης Στέφανος
ISBN: 978-960-579-002-8
Ημερομηνία: 22/7/2014
Επισκόπηση της νεότερης κυπριακής ιστορίας
17,90 €
ΑΓΟΡΑ
  Μάθετε πως να κάνετε ΔΩΡΟ το έντυπο/συνδρομή. Δείτε πως  
Προεπισκόπηση
Διαθέσιμο για: Win | Mac | iPhone | iPad | Win8 | Android


Score:  (Customer Ratings: )
 
Η παρούσα έρευνα έχει κατά κύριο λόγο ιστορικές και κοινωνιολογικές προεκτάσεις ως πραγματολογική διερεύνηση του κυπριακού ιστορικού γίγνεσθαι. Εξυπακούεται, όμως, και η προσφυγή σε αναλυτικά εργαλεία του ευρύτερου χώρου των κοινωνικών επιστημών. Έτσι, το βιβλίο αυτό είναι ταυτόχρονα έργο ιστορικής έρευνας αλλά και σύνθεση που επιχειρεί μια προσπάθεια ερμηνείας των γεγονότων, βασισμένη στο πραγματολογικό υλικό. Οι κοινωνικο-οικονομικές δομές του κυπριακού χώρου και η όλη εξέλιξή τους δημιουργούν το ιδεολογικό πλαίσιο μέσα στο οποίο εξελίχτηκε και εξελίσσεται το Κυπριακό. Πρόκειται, επομένως, για την ιχνηλάτηση των πολιτικο-ιδεολογικών ρευμάτων της νεότερης κυπριακής κοινωνίας, όπως αυτά αναδύονται μέσα από τις κοινωνικές δομές και την αντιπαλότητα των συμφερόντων των κοινωνικών ομάδων με μια ιστορικο-κοινωνιολογική επισκόπηση τριών σημαντικών περιόδων της νεότερης κυπριακής ιστορίας: της Οθωμανοκρατίας, της Αγγλοκρατίας και της περιόδου της Ανεξαρτησίας. Οι ιδιοτυπίες της οικονομικής εξέλιξης και των τριών αυτών περιόδων προσδιορίζουν εν πολλοίς και τη διαμόρφωση των δομών, των θεσμών και των ιδεολογιών του κυπριακού χώρου, όπως φυσικά και την παραγωγή πολιτισμού κάτω από αντίξοες συνθήκες. Η οικονομική και πολιτική εξάρτηση των ομάδων της άρχουσας τάξης από εξωγενείς παράγοντες, καθορίζει επίσης την πορεία του κυπριακού λαού και εξηγεί τη μορφή που πήραν οι αγώνες του για ελευθερία και διαφύλαξη της εθνικής του υπόστασης και ταυτότητας.
Video not available for this book

This book has no reviews