λογιστική prosvasis No.415 issue thumbnail

λογιστική prosvasis

Εκδότης: Prosvasis Εκδόσεις
λογιστική prosvasis No.415
2,69 €
ΑΓΟΡΑ
Ετήσια συνδρομή (Τεύχη:48)
150,00 €
ΑΓΟΡΑ
  Μάθετε πως να κάνετε ΔΩΡΟ το έντυπο/συνδρομή. Δείτε πως  
Προεπισκόπηση
Παλαιότερα Τεύχη
Διαθέσιμο για: Win | Mac | iPhone | iPad | Android | Kindle Fire
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Το περιοδικό «λογιστική Prosvasis» έχει περισσότερους από 5.500 ενεργούς συνδρομητές και 17.600 αναγνώστες με αγοραστική δύναμη και συμμετοχή στη διαμόρφωση και λήψη κρίσιμων οικονομικών και επενδυτικών αποφάσεων. Τη συνδρομητική βάση του περιοδικού αποτελούν κυρίως στελέχη ανώτερης και ανώτατης εκπαίδευσης, εμπορικοί διευθυντές, υπεύθυνοι προμηθειών, στελέχη λογιστηρίου, χρηματοοικονομικοί σύμβουλοι, φοροτεχνικοί, τραπεζικά στελέχη και διοικητές ΔΕΚΟ, καλύπτοντας ένα ευρύ και εξειδικευμένο target group με θέσεις κλειδιά στα οικονομικά τμήματα επιχειρήσεων και Δημοσίου.